Behandling

Kranio-sakral terapi

Terapeutisk behandling af centralnervesystemet. Behandlingen består af forskellige teknikker, som hjælper kroppen til genoprettelse. Teknikkerne går ud på at løsne spændinger ved at løsne membraner, bindevæv og muskler, så kroppen kommer i balance. Kranio-sakral teknikkerne er blide tryk og massage så behandligerne føles behagelige.

Teknikker til at rette ryg- og nakkehvirvler

Gennem blide tryk og massage genoprettes skævheder i bækken, ryg og nakken, så ubalancer og smerter forsvinder.

Organmassage

Gennem blide tryk og massage hjælpes kroppens organer til at bevæge sig naturligt og hjælpes på vej til at fungere optimalt.

Akupressur

Jeg bruger akupressur som supplement til KST i mine behandlinger. Akupressur er en manuel behandling af akupunkturpunkter. Med let fingertryk stimuleres relevante punkter på kroppens meridianbaner/energibaner, så energien kan løbe frit.

Kranio sakral terapi til babyer

Kranio betyder kranie og sakral betyder korsben. Det vil sige, at det er en form for behandling, som beskæftiger sig med området fra toppen af hovedet og til halebenet. Altså det område alle vores nerver udgår fra. I det vi fødes, bøjes nakken kraftigt bagover. Jordemoderen tager ofte fat om barnets hoved og drejer det til siden for at hjælpe barnet ud så hurtigt så muligt. Ved den hurtige bevægelse kan de øverste nakkehvivler forskyde sig i forhold til hinanden. Den 10. kranienerve, som er den, der forsyner de fleste af vores organer kan blive klemt. Sker det, påvirkes vores parasympatiske nervesystem, altså det såkaldte afspændingsnervesystem, hvilket betyder, at kroppen befinder sig i konstant stress. Barnet vil have svært ved at falde til ro, og kan være utrøsteligt. Den konstante stress kan også give fordøjelsesproblemer, og det er tydeligt, at barnet har ondt. De skæve nakkehvivler forplanter sig nemt til spændinger i musklerne, som igen trækker i knoglerne og leddene. På den måde kan smerter brede sig til snart sagt hele koppen.

Det er muligt, at rette de skæve nakkehvivler med et meget let tryk. Jeg anbefaler, at man får lavet et kranio sakral "tjek" af sit lille nyfødte barn. Måske vil det kunne gøre en forskel for alle vores ADHD, tourettes, "hyperaktive" og lignende diagnoser!. Man kan ikke sige, at kranio sakral terapi helbreder opmærksomhedsforstyrrelser, men behandlingen kan skabe ro i kroppen, så barnet langt lettere kan indgå i sociale sammenhænge, kan lære, sove og i det hele taget trives bedre.